Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

YURTDIŞI PAKET TUR KAYIT VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ’ ye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi gezinin niteliği, katılım ve vize koşulları, 1618 Sayılı Yasanın 12. Maddesi uyarınca yapılan zorunlu seyahat sigortası ve isteğe bağlı seyahat sigortası konusunda bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla işbu Paket Tur Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) düzenlenmiştir.

1-)TARAFLAR

1.1. PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ/ARACISI (bundan sonra “LADY TRAVEL” olarak anılacaktır):

  • ŞİRKET UNVANI : Hazar Tur Turizm Ticaret ve Reklamcılık Ltd. Sti. SEYAHAT ACENTASI UNVANI : Lady Travel Seyahat Acentası

  • ADRESİ : Gazi Osmanpaşa Bul. No:8A Alsancak İzmir

  • İLETİŞİM BİLGİLERİ : 0232 441 2900

 1.2. TÜKETİCİ ( Katılımcı adına rezervasyon yaptıran kişi )

AD/SOYAD :

 

T.C. KİMLİK NO :

 

ADRES :

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ (telefon- e-mail) :

 

 

 

KATILIMCI 1 :

AD/SOYAD :

 

T.C. KİMLİK NO :

 

ADRES :

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ (telefon- e-mail) :

 


 

KATILIMCI 2 :

AD/SOYAD :

 

T.C. KİMLİK NO :

 

ADRES :

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ (telefon-fax-e-mail) :

 

 

 

1.3. Kimlik bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz neticelerden (örn. Havayolu cezası vb) LADY TRAVEL sorumlu değildir.

1.4. İşbu Sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi TÜKETİCİ ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen KATILIMCI bakımından geçerlidir.

1.5. TÜKETİCİ, işbu Sözleşme’nin 1.2. maddesinde belirtilen KATILIMCILAR adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden KATILIMCI’ ya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen TÜKETİCİ bundan sorumludur. Bu doğrultuda TÜKETİCİ’ ye verilen broşür KATILIMCI’ ya verilmiş sayılır.

 2-) KONU


 

İşbu sözleşmenin konusu; TÜKETİCİ’nin, LADY TRAVEL’a ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

3-) PAKET TUR NİTELİKLERİ ve SÜRESİ

3.1. SÜRESİ

Paket tur ................... hareket tarihi.............. dönüş tarihi olmak üzere toplam .............. gündür. Paket turun başlangıç yeri .............. ve bitiş yeri ...................dir. (24 saat dilimi olarak belirtilmiştir.)

3.2. NİTELİĞİ

Paket tur broşüründe detaylı olarak belirtilmiştir.

3.2. İşbu maddede belirtilen ve broşürde yer alan bilgiler, Sözleşme kurulduktan sonra ancak Taraflar’ın açık mutabakatı ile değiştirilebilir. Mutabakat elektronik posta, sms ya da tarafların uygun bulduğu bir yöntemle sağlanabilecektir

4-) SÖZLEŞME FİYATI

4.1. Sözleşme vergiler ile TÜKETİCİ’ ye verilen broşürde yer alan ve fiyata dahil olan hizmetler bölümde belirtilen tüm hizmetler dahil ............ €'dur. Sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle TL karşılığı…..…..TL olup, taksitli ödemelerde ödeme günündeki kur karşılığı esas alınacaktır. Bunlar haricindeki turlar ve diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir.

4.2. Rezervasyonu yapan ve Sözleşme’yi imzalayan TÜKETİCİ, adına rezervasyon yaptırdığı katılımcılarla birlikte Sözleşme bedelinin tamamından adına rezervasyon yaptırdığı katılımcılarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sözleşme’nin imzalanmasından sonra işbu Sözleşme’de belirtilen iptal sürelerine uyulmadan adına rezervasyon yapılan katılımcıların iptal işlemi yapması halinde, Sözleşme’yi imzalayan TÜKETİCİ, adlarına rezervasyon yaptırdığı katılımcıların tüm tur bedelini LADY TRAVEL’a ödemekle yükümlüdür.


 

4.3. Tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri TÜKETİCİ’ ye yansıtılır.

4.4. Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile Sözleşme bedelinin %5’ ini geçmemek üzere aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:

4.4.1. Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması,

4.4.2. Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması,

4.4.3. Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.

4.5. TÜKETİCİ’nin taksitli ödeme ( kısmi ödeme ) yöntemini tercih etmesi halinde;

4.4.1. Son ödeme tarihine kadar ödemesi tamamlanmayan rezervasyon iptal edilir. Alınan ön rezervasyon bedeli cayma bedeli olarak iade edilmez.

4.4.2. Bakiye kapatılırken, ödemenin yapılacağı günün ödeme şartları geçerli olacaktır.

4.4.3. Seyahat belgeniz ( voucher ) ödeme tamamlandığında tarafınıza mail ile iletilecektir.

 


 


 


 


 

5-) ÖDEME PLANI VE ŞEKLİ

Paket turlarda tur fiyatları Türk Lirası cinsinden, KDV ve sair tüm vergiler dahil olarak belirlenir. Yurtdışı turlarda satış bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte kur olarak sözleşmenin düzenlendiği ve/veya ödemelerin yapıldığı gün serbest piyasa kuru esas alınarak belirlenir.


 

Peşin / Havale tutarı:


 

Son ödeme tarihi:


 


 

6-) TARAFLARCA KABUL EDİLEN öZEL TALEPLER

Yoktur.


 

7-) GENEL HÜKÜMLER

7.1. LADY TRAVEL ın “Paket Tur” satın almış KATILIMCI/LAR bakımından 1618 sayılı Kanun’dan doğan sorumlulukları; Sigorta ettiren sıfatıyla yer alan Seyahat Acentesi tarafından HDI Sigorta AŞ’de tanzim edilmiş olan 310001031640 no’lu zorunlu paket tur sorumluluk poliçesi ile sigorta ettirilmiştir.

7.2. LADY TRAVEL esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini TÜKETİCİ’ ye derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;

a) Paket turun başlamasından önce TÜKETİCİ’ den kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler

b) İşbu Sözleşme’ nin 4.3. maddesinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere diğer fiyat değişiklikleri.

7.3. Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı TÜKETİCİ’ ye sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için ….. kişi sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az 20(yirmi) gün öncesine kadar TÜKETİCİ’ ye bildirilir. Bu durumda TÜKETİCİ’ nin tazminat hakkı yoktur. Ancak seyahat acentesi TÜKETİCİ’ den aldığı tüm ödemeleri ve TÜKETİCİ’ yi borç altına sokan tüm belgeleri 14(ondört) gün içinde TÜKETİCİ’ ye iade edeceğini taahhüt eder.

7.4. LADY TRAVEL, TÜKETİCİ’nin reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermesi zorunludur.

7.5. LADY TRAVEL, TÜKETİCİ’ ye paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur.

7.6. TÜKETİCİ, Sözleşme’nin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına, LADY TRAVEL’a yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde TÜKETİCİ’ nin sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.

8-) MÜCBİR SEBEP HALLERİ

8.1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, ACENTE’ nin

ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller LADY TRAVEL için mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepler;

a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller,

b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller,

c) Alanında uzman tur liderleri ile ( tur lideri/rehberi ismi belirtilerek ilan edilen programlar) gerçekleştirilen turlarda, tur liderleri ve 1. derece yakınlarının hastalık, ölüm vb. gibi ön görülemez halleri nedeniyle tura katılım sağlayamadıkları haller,

d) TÜKETİCİ veya birinci derecede akrabaları için kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri ile TÜKETİCİ’ nin, Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri.

8.2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde LADY TRAVEL Sözleşme’nin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. LADY TRAVEL ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİ’ nin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

 

9-) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI

9.1. Paket turun başlamasından önce Sözleşme’nin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde TÜKETİCİ bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini LADY TRAVEL ‘a yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

a) LADY TRAVEL tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma

b) LADY TRAVEL tarafından sunulan fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma

c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme

9.2. Sözleşmeden dönülmesi halinde, LADY TRAVEL, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİ’ nin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİ’ ye iade etmekle yükümlüdür.

9.3. TÜKETİCİ’ den kaynaklanmayan bir sebepten dolayı LADY TRAVEL tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ Sözleşme’nin 9.1. maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir.  

9.4. LADY TRAVEL’ın paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, LADY TRAVEL paket turun devam etmesi için TÜKETİCİ’ ye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİ’ ye teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde LADY TRAVEL’ın ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler Sözleşme’den dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç


 

14(ondört) gün içinde iade edilir. Ancak LADY TRAVEL o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için TÜKETİCİ’ den hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, LADY TRAVEL, TÜKETİCİ’ nin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere naklini ve zorunlu ise konaklamasını sağlamakla yükümlüdür.

9.5. TÜKETİCİ’ nin, LADY TRAVEL ‘a yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİ’ ye aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala bildirilmesi halinde tur bedelinin tamamı tazminat olarak yansıtılır.

9.6. TÜKETİCİ, işbu Sözleşme’nin 8.1.d. maddesinde düzenlenen mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. TÜKETİCİ’ nin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın TÜKETİCİ’ nin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin LADY TRAVEL’a ulaşmasından itibaren 14 gün içinde TÜKETİCİ’ ye iade edilir.

9.8 İşbu Sözleşme’nin 9.5, 9.6, 9.7 maddelerinde belirtilen iade işlemleri yapılır iken LADY TRAVEL’nın geri ödeme şekli TÜKETİCİ’nin ödeme yaptığı para birimi ve ödeme şekli ile aynıdır. Katılımcılar kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde iptal koşullarının LADY TRAVEL tarafından kabul edilmesi ve iade hakkı doğması durumunda LADY TRAVEL kredi kartından almış olduğu bedeli yine Katılımcının kredi kartına iade edecektir. LADY TRAVEL’ın sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve katılımcı arasında gerçekleşir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, LADY TRAVEL’ın herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.

9.9. COVİD-19 salgını nedeni ile TÜKETİCİ’ nin tüm yurt içi uçuşlarda ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda HES kodu, seyahat edilecek ülkenin/ülkelerin öngördüğü aşı pasaportu ve sair evrak, yazılım, cep telefonu uygulaması gibi bilgi belge ve sair gerekliliklei yerine getirmesi ve yanında bulundurması gerekmektedir. Havayolu firması ve/veya havaalanı yetkilileri tarafından geçerli HES kodunun bulunmaması nedeni ile TÜKETİCİ’ nin işbu Sözleşme kapsamında satın almış olduğu paket tura katılım sağlayamaması durumunda LADY TRAVEL’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yurtdışı Turlar ile ilgili olarak gezilecek ülke/ülkelerin COVİD-19 salgını nedeni ile ülkeye ziyaretçi kabul koşulları salgının seyrine bağlı olarak değişebilir. Güncel bilgileri takip etmek ve gerekli aşı, test gibi zorunlulukları yerine getirmek ve olası masrafları karşılamak TÜKETİCİ’nin sorumluluğundadır. COVİD-19 gerekliliklerini yerine getirememesi nedeni ile paket tura katılım sağlayamaması durumunda LADY TRAVEL’ dan Sözleşme bedelinin iadesini isteyemeyecektir.

9.10. COVİD-19 salgını nedeni ile alınan önlemler doğrultusunda TÜKETİCİ’nin otel konaklaması, ören yeri, restaurant girişleri için HES kodu/Aşı kartının bulunması

gerekmektedir. TÜKETİCİ’nin geçerli HES kodu/ Aşı Kartının bulunmasına ilişkin yükümlülüğü kendisine ait olup doğacak sonuçlara LADY TRAVEL’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TÜKETİCİ’nin salgına yakalanmış ve henüz karantina sürecini tamamlamamış veya havaalanı/otel yetkilileri ile tur kapsamında sağlanan hizmet birimleri/yerleri tarafından yapılan ateş ölçümünde açıklanan kriterden yüksek ateşi olduğu tespit edilmesi halinde, seyahatini gerçekleştirememesi ve satın almış olduğu paket tura katılım sağlayamaması durumunda LADY TRAVEL’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu durumda TÜKETİCİ, LADY TRAVEL’dan Sözleşme bedelinin iadesini isteyemeyecektir.

9.11. COVİD-19 salgını nedeni ile TÜKETİCİ’ nin satın almış olduğu paket turda konaklama yapacağı otelin veya gezi programında yer alan bazı ören yerlerinin otoriteler tarafından kapatılmış veya kullanımı sınırlandırılmış olması durumunda işbu durum Sözleşme’nin esaslı unsurlarında değişiklik niteliği teşkil etmeyecektir.

9.12. Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 7 gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak Sözleşme’yi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Sözleşme’yi devreden ve devralan, paket tur düzenleyicisi veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul olması ve her halükarda paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması gerekir. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devralan katılımcıların ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda LADY TRAVEL’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamını devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre yapılabilmektedir.

10-) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ

10.1. LADY TRAVEL’ın, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

a) TÜKETİCİ’ nin kusurunun bulunması.

b) Sözleşme’nin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

c) Sözleşme’nin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.

ç) LADY TRAVEL’ın veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.

d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin Sözleşme’de öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİ’ ye bildirilmiş olması.

10.2. Sözleşmenin 10.1 maddesinin (b), (c) ve (ç) alt maddelerinde belirtilen hallerde, LADY TRAVEL’ın ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİ’ ye zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

11-)PAKET TURLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

11.1. LADY TRAVEL, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar LADY TRAVEL için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez. Ekstra tura katılmak istemeyen katılımcılar güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır. 

11.2. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle LADY TRAVEL sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, turun iptal tarihine bakılmaksızın, yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez, ücret iadesi yapılmaz.

11.3.Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Havalimanında alınacak tutanak ile, ilgili Havayolu firmasına şahsi müracaat yapılması gerekmektedir.

11.4. LADY TRAVEL’ın KATILIMCI’ların pasaportlarını tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda katılımcının beyanı esas alınır. LADY TRAVEL’dan vize takip hizmeti almayan, katılımcıların pasaportlarının ilgili seyahatin vize-pasaport koşullarına uygunluğunu kontrol etmeleri münhasıran kendi sorumluluğundadır. LADY TRAVEL’ dan vize takip hizmeti almayan kişilerin vize ya da pasaport eksiklikleri gibi pasaportlarından ve vizelerinden kaynaklanan sair nedenlerle seyahate katılamamalarından LADY TRAVEL sorumlu tutulamaz. Bu durumdaki KATILIMCILAR eğer yeşil pasaport sahibi ya da vizesiz bir ülkeye seyahat edecekler ise; seyahat edecekleri ülkenin ülkeye giriş kuralları yanında pasaportlarının gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunduğunun, yeni düzenlemeye uygun çipli ve 10 yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum sürelerinin bitmemiş olduğunun, giriş çıkış sayılarının adedinin (tek giriş–çift giriş–çok giriş) ve vizelerini yanlış kullanmadıklarının kontrolünü sağlamalıdırlar.

11.5. LADY TRAVEL’ın vize işlemlerinin takip etmesi talep edildiği takdirde, tüketicinin en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde başvurması gerekmektedir. Teslim edilen pasaportun gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması, 10 yıldan eski olmaması, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmaması gerekmektedir. Vize işlemlerinde LADY TRAVEL, tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından veya vizenin geç çıkmasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi işbu sözleşmenin imzası aşamasında tüketiciye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve tüketici bilgilendirilmiştir. Tüketicinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından LADY TRAVEL sorumlu değildir. Konsolosluklara yapılacak vize başvurularında, gidilecek olan seyahatin tarihi esas alınmaktadır çok girişli ve uzun süreli vize verilmesi tamamen Konsoloslukların inisiyatifindedir. KATILIMCI’lar konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuru yapmak üzere evrakıyla beraber konsolosluk tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Randevuya gitmeyen katılımcılar vize verilmemesi nedeniyle LADY TRAVEL’dan herhangi bir talepte bulunamazlar, tur bedelinin tamamı kendilerinden tahsil edilir. KATILIMCI, LADY TRAVEL’a pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda; konsolosluk tarafından katılımcıdan talep edilen eksik evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler katılımcıya aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler LADY TRAVEL’ın sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez, tur bedelinin tamamı tahsil olunur. KATILIMCI, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve LADY TRAVEL zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, ya da verilen vizenin geçerlilik süresi konsolosluk tarafından tur tarihlerinden eksik olarak düzenlenirse LADY TRAVEL’ın sorumluluğu doğmayacaktır. LADY TRAVEL ve KATILIMCI tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, ret, turun başlangıç tarihinden 30 günden az zaman kala gerçekleşirse, LADY TRAVEL tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır. Seyahat edilecek ülke tarafından katılımcıya vize verilmemesi ya da seyahat edilecek ülke otoritelerince lkeye alınmaması mücbir sebep hali olarak kabul edilemez.

11.6. Katılımcının hüsnüniyet kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu, vb.) ya da kendi kusuru, ihmali ve özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi (pasaporttaki eksik, yırtık, deformasyon vb.) vizenin alınamaması veya yurtdışına çıkışına engel olunması durumunda LADY TRAVEL’ın sorumluluğu olmayacaktır. Katılımcı tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

11.7. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, LADY TRAVEL’ın ihmali veya kusuru olmaksızın, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen katılımcılara herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararla LADY TRAVEL sorumlu olmayacaktır.

11.8.KATILIMCILARIN Yurtdışı seyahatlerde, tüm T.C. pasaportlarının, seyahat başlangıç tarihinden önce en az altı ay geçerlilik süresinin olması gerekmektedir. Pasaport süreleri seyahat edilecek ülkeye göre değişebilir, süresi altı aydan az kalmış pasaportlar için gidilecek ülkenin konsolosluğundan bilgi alınarak hareket edilmesi gerekmektedir. Ayrıca KATILIMCI’lar pasaportlarının yeni düzenlemeye uygun çipli ve 10 yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum sürelerinin bitmemiş olduğunun, giriş çıkış sayılarının adedinin (tek giriş–çift giriş–çok giriş) ve vizelerini yanlış kullanmadıklarının kontrolünü sağlamalıdırlar. Başka bir ülke pasaportuna sahip misafirlerimiz süresi az kalmış pasaportları ile seyahat edip edemeyeceklerini kendi Konsolosluk veya elçiliklerden teyit etmeleri gerekmektedir. Vize hizmeti satn almayan KATILIMCILARA LADY TRAVEL tarafından herhangi bir danışmanlık hizmeti verilmemektedir.

11.9. Otele ve gemiye varış günü odalar, saat 15.00'den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin, en geç saat 10.00'a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir.

11.10. Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun olarak sınırlı bir mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir. Otel sınıflandırma standartları Türkiye’de uygulanan sınıflandırmadan farklı olabilir, seyahat edilecek ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.

11.11.  Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, veya hava şartları nedeniyle turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda bahse konu turların yapılamamasından LADY TRAVEL sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.

11.12.Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan LADY TRAVEL sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.

11.13.Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

11.14. Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce bilgi verilecektir.

11.15.Check-in (yani uçuş öncesi kayıt işlemi) işlemi KATILIMCI tarafından yapılmak zorundadır. Katılımcıların havaalanına geldiklerinde ilgili havayolu kontuarına giderek ya da uçuşa 2 saat kalaya kadar ilgili havayolu şirketinin imkan vermesi durumunda internet sitesinden online olarak check-in işlemlerini bizzat kendileri gerçekleştirerek kalkış kapılarını, saatlerini, koltuk yerlerini belirten uçuş kartlarını (boarding kartlarını) almaları ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

11.16. Zamanında check-in işlemini yaptırarak uçağa biniş kartını almayan katılımcı uçağa binememesi ve tura katılamaması durumunda tüm zarara katlanır. Tur bedelinin tamamı kendisinden tahsil olunur. Katılımcılar yurtdışı uçuşlarda en az 3, yurtiçi uçuşlarda en az 2 saat önce geçerli pasaport, yurtiçi ve Kıbrıs uçuşlarında nüfus cüzdanı ile havaalanında hazır bulunmak zorundadırlar.

11.17. Anne ve babası ile birlikte seyahat etmeyen, tek ebeveyni yanında olan ve/veya ebeveyni ile aynı soyadını taşımayan reşit olmayan çocuklar için resmi vasisi/ebeveyni tarafından verilen noter onaylı muvafakatnamenin yanında bulundurulması zorunludur. 2 yaş altı çocuklar için anne kucağında seyahat etme zorunluluğu vardır. Koltuk satılamaz. Her yetişkinin ancak bir bebek ile seyahat etme hakkı vardır. 2 yaş üstü çocuklar için koltuk alma zorunluluğu vardır, kucakta seyahat yasaktır. Tur rezervasyonu sırasında hatalı verilen doğum tarihlerinden KATILIMCI sorumludur. Bu durum check-in sırasında fark edildiği takdirde ilgili havayolunun yaptırımları ve kuralları geçerlidir.

11.18. LADY TRAVEL havayolu ile katılımcılar arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolü'ne tabidir. Katılımcılar saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını kabul ve taahhüt eder. Aracı kurum statüsündeki LADY TRAVEL bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede katılımcıya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için katılımcının da uçuştan en az 48 saat önce LADY TRAVEL’ı arayarak uçuş saatini teyit etmesi tavsiye olunur. Bu Sözleşme’de yazılı olmayan hususlarda uçaklı ulaşımlarla ilgili yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.

11.19. Paket tura dahil ya da münferit tarifeli uçuşlarda iptal ve değişiklik talepleri havayolunun belirlemiş olduğu bilet sınıf kurallarına göre yapılabilmektedir, LADY TRAVEL bunun dışında bir uygulama yapamayacağından, katılımcının bunun dışındaki talepleri yerine getirilememektedir.

11.20. Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri havayolu tarafından havaalanında belirlendiğinden katılımcılara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmeler anlık yapılmakta olup, LADY TRAVEL’ın daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.

11.21. Havayolları genel teamülünde bagaj hakki 15 kg ile sınırlandırılmaktadır. Kabin içine alınan el bagajları ise 8 kg ile sınırlıdır. Uluslararası kurallara göre tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli vakumlanmış poşet içerisinde her biri en fazla 100ml’lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilmektedir. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilir. Uluslararası Bagaj Taşıma Kurallarında yapılacak ani değişikliklerle ilgili bilgilendirme sorumluluğu Havayolu Şirketine ait olup, bu durumda LADY TRAVEL’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

11.22. Herhangi bir nedenle uçuşun gerçekleştirilememesi ve/veya mücbir sebepler ile uçuşun ertelenmesi ya da farklı havaalanına inişi gerçekleşmesi nedeni ile katılımcının uçak bileti ile birlikte satın almış olduğu otel rezervasyonu için herhangi bir iptal/değişiklik ya da zaman kaybına bağlı tazminat talebi kabul edilmemektedir. Havayollarından kaynaklı kapasitenin üzerinde rezervasyon (overbook) nedeniyle uçuşun gerçekleşmemesi durumunda LADY TRAVEL’ın herhangi bir sorumluluğu olmayıp, havayolunun kuralları ve uygulaması yönünde hareket edilmektedir. Tarifeli uçuşlarda havalimanında yaşanabilecek rezervasyon fazlalığı (overbook) sorunlarını önleyebilmek için katılımcıların online check-in işlemi yapmaları tavsiye edilmektedir.

12-) SON HÜKÜMLER

12.1. Lady Travel’ın sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri esas alınacaktır.

12.2. İşbu Sözleşme’nin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında TÜKETİCİ ve/veya KATILIMCI’ ya yazılı olarak bilgi verilmiştir.

a) Seyahat acentesinin yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde TÜKETİCİ’ nin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda LADY TRAVEL’ın en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,

b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,

c) TÜKETİCİ tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine/şehrine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.

d) TÜKETİCİ’ ye verilen broşür veya Sözleşme’ de, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

13-) YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde katılımcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.

14-) Taraflar arasında 12 punto ve 14 ana madde iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.   İşbu sözleşmeyi kendim ve yukarıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili seyahat iptal güvencesi yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

Lady Travel tarafından aşağıda bildirdiğim iletişim araçlarına bilgilendirme ve reklam gönderilmesini kabul ediyorum.

Lady Travel’a verdiğim kişisel bilgilerimin seyahatin gerçekleştirilmesi, tarafıma reklam, bildirim gönderilmesi, vize alınması ve sair hususlar için üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum.

Tüketici ve katılımcı adına
İSİM SOYAD:
Adres:
Telefon:

Cep:
E-mail:
Tarih:

İmza


 


 


 

Görevli:

Kaşe/İmza


 

SATIN ALDIĞIM TURA İLİŞKİN DETAYLI TUR BROŞÜRÜNÜ VE İŞBU SÖZLEŞMENİN BİR ÖRNEĞİNİ TESLİM ALDIM.